Fibnet / Erkand AB


Certifierade Fibertekniker i Sundsvall & Stockholm

Kontakt VD Stefan Friberg: 070-326 81 68


''Fiberoptiken fungerar genom att ljusstrålen inuti kärnan totalreflekteras mot gränsytan till manteln. Således kan ljuset färdas mycket långa sträckor, förutsatt att kärnan är optiskt tätare än manteln och att infallsvinkeln mot mantelytan överstiger gränsvinkeln för totalreflektion''

Fastighetsnät

VI har flera års erfarenhet av projektering, byggnation samt slutdokumentation av FTTH och FTTB.
Under de senaste åren har vi slutfört arbete hos flera av dom stora aktörerna i landet.

Villa anslutning

Vi har slutfört flertalet villaprojekt kring mellansverige.


Region & Anslutningsnät

Vi har utrustning och erfarenhet samt  klarar av att blåsa microkablar och kraftigare ribbon kablar.

Samarbetspartners