Våra tjänster

* Blåsning av kundfiber & stamnät
* Installationer: Villa, Brf:er, Industri 
* Svetsning
* OTDR & slutmätning
* Projektering

 Fastighetsnät 

VI har flera års erfarenhet av projektering, byggnation samt slutdokumentation av FTTH och FTTB.
Under de senaste åren har vi slutfört arbete hos flera av dom stora aktörerna i landet 

Villaanslutning

 Vi har slutfört flertalet villaprojekt kring mellansverige.

Först blåser vi in stamkabeln som matar nätet ut till villorna i området.

Därefter förgrenar vi ut den till mindre fiberkablar så att varje kund som beställt får en egen fiber in till sig.

När all utrustning är på plats och alla kablar är svetsade mäter vi igenom för att säkerställa att allt är ok och lämnar över slutdokumentationen till beställaren.

Service

Vi utför service i både fastighetsnät och i Anslutningsnät.

Vi har ett gott samarbete med flera stora nätägare i landet och vårat uppdrag innefattar bla service på 8000 lägenheter i Stockholm.

Vi kan snabbt etablera oss i hela Sverige samt utomlands..